ВИТЯГ З ЗАКОНУ УКРАЇНИ
Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні

      V. Створення умов для безперешкодного доступу інвалідів до соціальної інфраструктури

Стаття 26. Органи державної влади і управління, підприємства (об'єднання), установи і організації (незалежно від форм власності і господарювання) зобов'язані створювати умови для безперешкодного доступу інвалідів до жилих, громадських і виробничих будинків, споруд, громадського транспорту, для вільного пересування в населених пунктах.

Стаття 27. Планування і забудова населених пунктів, формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не допускається.
У тих випадках, коли з об'єктивних причин неможливо пристосувати для інвалідів діючі об'єкти, за рішенням місцевих Рад народних депутатів за участю відповідних підприємств (об'єднань), установ і організацій створюються інші сприятливі умови життєдіяльності інвалідів, зокрема, будівництво спеціальних об'єктів. 

Фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також підприємств (об'єднань), установ і організацій, які не мають можливості пристосувати свої об'єкти для інвалідів.

Стаття 28. Підприємства та організації, що здійснюють транспортне обслуговування населення, зобов'язані забезпечити спеціальне обладнання транспортних засобів, вокзалів, аеропортів та інших об'єктів, яке б дало змогу інвалідам безперешкодно користуватися їх послугами.
У тих випадках, коли діючі транспортні засоби не можуть бути пристосовані для використання інвалідами, місцеві Ради народних депутатів створюють інші можливості для їх пересування.
При проектуванні і створенні нових засобів пересування, реконструкції і будівництві аеропортів, залізничних вокзалів і автовокзалів, морських і річкових портів обов'язково передбачається можливість їх використання інвалідами.

Стаття 29. Інваліди забезпечуються житлом у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством і з урахуванням положень цього Закону.
Інваліди та сім'ї, в яких є діти-інваліди, мають переважне право на поліпшення житлових умов в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Стаття 30. Житлові приміщення, займані інвалідами або сім'ями, у складі яких вони є, під'їзди, сходові площадки будинків, в яких мешкають інваліди, мають бути обладнані спеціальними засобами і пристосуваннями відповідно до індивідуальної програми реабілітації, а також телефонним зв'язком. Обладнання зазначених житлових приміщень здійснюється місцевими Радами народних депутатів, підприємствами, установами і організаціями, у віданні яких знаходиться житловий фонд. 

Обладнання індивідуальних житлових будинків, в яких проживають інваліди, здійснюється підприємствами, установами і організаціями, з вини яких настала інвалідність, а в інших випадках - відповідними місцевими Радами народних депутатів. У разі невідповідності житла інваліда вимогам, визначеним висновком медико-соціальної експертизи, і неможливості його пристосування до потреб інваліда може провадитись заміна житлової площі.
Місцеві Ради народних депутатів забезпечують виділення земельних ділянок інвалідам із захворюваннями опорно-рухового апарату під будівництво гаражів для автомобілів з ручним керуванням поблизу місця їх проживання.

Стаття 31. Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів не можуть вилучати частину житлової площі, збудованої за рахунок коштів громадських організацій інвалідів, у тому числі господарським способом або з залученням їх коштів в порядку пайової участі.

Стаття 32. Інваліди, влаштовані в будинки-інтернати або в інші установи соціальної допомоги, мають право на збереження за ними жилої площі протягом 12 місяців. При більш тривалих строках звільнена жила площа передається для задоволення потреб у житлі іншим інвалідам, які потребують поліпшення житлових умов.

Стаття 33. Діти-інваліди, що не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав і проживають у державних або в інших соціальних установах, після досягнення повноліття мають право на позачергове одержання житла і матеріальну допомогу на його благоустрій, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя.

Стаття 34. Місцеві органи державної влади та управління зобов'язані забезпечувати інвалідам необхідні умови для вільного доступу і користування культурно-видовищними закладами і спортивними спорудами, для занять фізкультурою і спортом, а також забезпечувати надання спеціального спортивного інвентарю.

Інваліди користуються переліченими послугами безплатно або на пільгових умовах згідно з рішеннями місцевих Рад народних депутатів за участю громадських організацій інвалідів.

Стаття 35. Інваліди забезпечуються засобами спілкування, що полегшують їх взаємодію між собою та з іншими категоріями населення. Порядок і умови забезпечення передбачаються місцевими Радами народних депутатів за участю громадських організацій інвалідів.

Інваліди першої і другої груп мають право на позачергове і пільгове встановлення квартирного телефону за рахунок коштів фонду України соціального захисту інвалідів. Порядок і умови встановлення телефону інвалідам визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням думки республіканських громадських організацій інвалідів.  Голова Верховної Ради
Української РСР                         Л. КРАВЧУК

м. Київ,
21 березня 1991 року,

N 875-XII

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями

З метою забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів соціальної інфраструктури, а також ураховуючи Стандартні правила забезпечення однакових можливостей для інвалідів (Резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 20 грудня 1993 року № 48/96), постановляю:

1. Звернути увагу Кабінету Міністрів України на незадовільне виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади вимог законодавства щодо створення належних умов для доступу людей з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури.

2. Кабінету Міністрів України:
1) вжити до 1 листопада 2005 року заходів до забезпечення безумовного додержання центральними та місцевими органами виконавчої влади законодавства щодо створення належних умов для доступу людей з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури;
2) проаналізувати стан виконання Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року № 863, та за результатами такого аналізу вжити до 1 листопада 2005 року невідкладних заходів до її належного виконання;
3) розробити за участю Національної Асамблеї інвалідів України, інших громадських організацій інвалідів та затвердити до 1 липня 2005 року додаткові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, передбачивши, зокрема:
- створення до 1 листопада 2005 року необхідних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень центральних органів виконавчої влади;
- стимулювання виробництва вітчизняними підприємствами транспортних засобів, спеціального і допоміжного устаткування для перевезення та переміщення людей з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, а також виготовлення відповідних інформаційних та технологічних засобів (піктограм, інформаційних щитів, електронних табло тощо);
- забезпечення до 1 грудня 2005 року обладнання поїздів дальнього сполучення (фірмових поїздів) спеціалізованими пасажирськими вагонами, пристосованими для перевезення інвалідів у візках;
- створення протягом 2005 року безпечних умов для користування інвалідами у візках, іншими мало мобільними групами населення транспортною інфраструктурою (вокзалами, привокзальними територіями, переходами через залізничні колії тощо);
- забезпечення протягом 2005 року облаштування спеціальних місць паркування автомобілів та інших транспортних засобів, які забезпечують перевезення людей з інвалідністю;
4) забезпечувати під час закупівлі за державні кошти рухомого складу громадського транспорту придбання моделей, які максимально пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;
5) забезпечити проведення перевірки додержання підприємствами та організаціями, які здійснюють надання послуг з перевезення пасажирів, вимог законодавства щодо спеціального обладнання транспортних засобів для безперешкодного користування їх послугами особами з обмеженими фізичними можливостями, про результати перевірки та вжиті заходи доповісти до 1 грудня 2005 року;
6) забезпечити протягом червня-липня 2005 року створення сприятливих умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до інформаційного простору, зокрема шляхом адаптації інформаційно-комунікаційних систем до потреб людей з вадами зору та слуху, а також збільшення кількості інформаційних та культурно-освітніх телепрограм із сурдоперекладом та титруванням;
7) забезпечити протягом 2005-2006 років в установленому порядку надання державної підтримки засобам масової інформації, які спеціалізуються на висвітленні життя і проблем людей з інвалідністю, а також друкованим засобам масової інформації, засновниками яких є громадські організації інвалідів;
8) переглянути до 1 липня 2005 року Державну цільову програму "Шкільний автобус", затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31, з метою вирішення питання щодо забезпечення перевезення дітей-інвалідів у візках спеціально пристосованими автобусами до місць навчання і додому.

3. Державному комітету України з питань будівництва та архітектури, Державному комітету України з питань житлово-комунального господарства
- переглянути до 1 січня 2006 року з урахуванням стандартів Європейського Союзу державні будівельні норми і правила з метою забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів соціальної інфраструктури та вжити заходів щодо додержання цих норм та правил.

4. Міністерству освіти і науки України:
- забезпечити створення до початку 2005-2006 навчального року в гуртожитках навчальних закладів відповідних житлово-побутових умов для учнів та студентів з інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються в інвалідних візках;
- прискорити розроблення та запровадження навчального курсу з питань формування безперешкодного середовища для життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями на архітектурних і будівельних факультетах вищих навчальних закладів, у закладах післядипломної освіти;
- вжити протягом 2005 року заходів щодо пристосування загальноосвітніх навчальних закладів до потреб дітей з інвалідністю.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
- вжити до 1 листопада 2005 року заходів щодо створення необхідних умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень місцевих органів виконавчої влади, закладів соціального захисту населення, охорони здоров'я, культури, фізкультурно-спортивних, культових споруд тощо;
- запровадити, починаючи з другого півріччя 2005 року, організацію відвідування посадовими та службовими особами місцевих органів виконавчої влади людей з обмеженими фізичними можливостями, зокрема інвалідів, які мають проблеми з пересуванням, за місцем їх проживання з метою вирішення порушуваних ними проблем;
- сприяти створенню при місцевих органах виконавчої влади "комітетів доступності" за участю представників Національної Асамблеї інвалідів України та інших громадських організацій інвалідів;
- передбачати починаючи з 2006 року в проектах програм економічного і соціального розвитку заходи щодо створення спеціалізованих транспортних служб для безкоштовного та пільгового перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- вжити до 1 січня 2006 року в установленому порядку заходів щодо поліпшення фінансування будівництва житла, пристосованого для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, та забезпечення ним таких осіб;
- забезпечувати під час розроблення та коригування генеральних планів, проектів детального планування, проектів забудови земельних ділянок та реконструкції об'єктів житлового та громадського призначення врахування потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- забезпечувати в установленому порядку разом з дільничними виборчими комісіями під час проведення виборів умови для реалізації особами з обмеженими фізичними можливостями конституційного виборчого права.

6. Київській міській державній адміністрації вжити заходів щодо перетворення до 1 грудня 2005 року Майдану Незалежності та Палацу мистецтв "Український дім" у місті Києві на територію безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
7. Кабінету Міністрів України забезпечувати постійний контроль за виконанням цього Указу та один раз на півроку інформувати Президента України про реалізацію передбачених ним заходів.

Президент України                                   Віктор ЮЩЕНКО
від 1 червня 2005 року
№ 900/2005

 

Суб'єкти паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні

ЗАКОН УКРАЇНИ Про фізичну культуру і спорт (ст.24) м.Київ, 24 грудня 1993 року N 3808-XІІ

(Введено на підставі Закону N 1724-VІ від 17.11.2009 p,)

          Суб'єктами паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні є національні спортивні федерації інвалідів або їх спілки, що є членами Міжнародного паралімпійського комітету, Міжнародного спортивного комітету глухих, які діють відповідно до Конституції Міжнародного паралімпійського комітету, Конституції Міжнародного спортивного комітету глухих.

          Метою паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні є розвиток фізичної культури і спорту інвалідів, поліпшення фізичного стану та суспільної інтеграції інвалідів, організація і проведення заходів з фізичної культури і спорту інвалідів, у асть національних збірних команд України у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, міжнародних спортивних змаганнях інвалідів.

          Національні спортивні федерації інвалідів або їх спілки, які є членами Міжнародного паралімпійського комітету, Міжнародного спортивного комітету глухих, спрямовують свою діяльність на розвиток паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні підготовку та участь українських спортсменів у Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, інших міжнародних спортивних змаганнях інвалідів. Держава підтримує розвиток паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні, діяльність національних спортивних едерацій інвалідів або їх спілок.

          Національні спортивні федерації інвалідів або їх спілки, які є членами Міжнародного паралімпійського комітету, Міжнародного спортивного комітету глухих, зокрема:

 • відповідно до Конституції Міжнародного паралімпійського комітету, Конституції Міжнародного спортивного комітету глухих представляють Україну в міжнародному паралімпійському русі, міжнародному дефлімпійському русі, інших міжнародних спортивних організаціях;
 • співпрацюють із суб'єктами сфери фізичної культури і спорту, спільно з Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів забезпечують підготовку та участь національних збірних команд інвалідів у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх міжнародних спортивних змаганнях інвалідів усіх рівнів, розвиток фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, їх фізкультурно-спортивної реабілітації;
 • здійснюють громадський контроль за діяльністю закладів фізичної культури і спорту, заснованих органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, у частині, що стосується спортивної роботи із спортсменами-інвалідами та залучення осіб з інвалідністю до занять фізичною культурою і спортом;
 • мають свою символіку, здійснюють її використання та забезпечують її захист відповідно до закону;
 • сприяють розвитку матеріально-технічного забезпечення спорту інвалідів в Україні.

          Органи державної влади сприяють розвитку матеріально-технічної бази національних спортивних федерацій інвалідів або їх спілок, які є членами Міжнародного паралімпійського комітету, Міжнародного спортивного комітету глухих, можуть надавати їм інансову та організаційну допомогу для досягнення мети їхньої діяльності та на виконання статутних завдань, пов'язаних з розвитком паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні.

          Органи місцевого самоврядування можуть підтримувати діяльність місцевих осередків національних спортивних федерацій інвалідів та їх спілок, надавати їм фінансову та організаційну підтримку на розвиток паралімпійського і дефлімпійського руху в регіонах.


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

 

Національна Асамблея інвалідів України

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про заходи з надання транспортних послуг інвалідам та дітям-інвалідам, обмеженим у пересуванні 

1. Мінтрансзв'язку, Мінпраці, Мінрегіонбуду, МОЗ, МОН, Мінпромполітики, Мінфіну, Мінекономіки, Мінжитлокомунгоспу подати Кабінетові Міністрів України протягом трьох місяців узгоджені пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань надання транспортних послуг інвалідам та дітям-інвалідам, обмеженим у пересуванні (далі – інваліди).

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям разом з органами місцевого самоврядування провести протягом трьох місяців обстеження вокзалів, станцій, аеропортів, автостанцій, метрополітенів, морських та річкових портів, пристаней, пасажирських платформ, зупинок громадського транспорту, пішохідних переходів на відповідність їх будівельним нормам для забезпечення належного рівня обслуговування інвалідів та у разі потреби вжити заходів для усунення виявлених недоліків.

3. Мінтрансзв'язку, Мінжитлокомунгоспу, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям разом з органами місцевого самоврядування вжити до 1 січня 2015 р. заходів для оснащення кожного автобусного, трамвайного та тролейбусного маршруту як мінімум одним транспортним засобом, пристосованим для перевезення інвалідів.
Під час закупівлі транспортних засобів, у тому числі автобусів для перевезення учнів у сільській місцевості, забезпечити придбання транспортних засобів, пристосованих для перевезення інвалідів.

4. Мінтрансзв'язку подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України узгоджений проект нормативно-правового акта стосовно вдосконалення порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, передбачивши, зокрема, що під час визначення переможця конкурсу перевага надається учаснику, який має транспортні засоби, пристосовані для перевезення інвалідів.

5. Мінрегіонбуду, Укравтодору, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити будівництво доріг, вулиць, тротуарів, пішохідних переходів з урахуванням потреб інвалідів.

6. Головним розпорядникам бюджетних коштів здійснювати передбачені цим розпорядженням заходи у межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік.

Прем'єр-міністр України                                                              Ю.ТИМОШЕНКО
2 квітня 2008 р. N 568-р
Інд. 21
 

 

ПРО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ЦЕНТРУ ІНВАЛІДНОГО СПОРТУ ВОЛИНІ

 

ВІДНИНІ, згідно рішення Волинської обласної ради, Центр інвалідного спорту Волині називатиметься Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».
Начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Галина Карнаухова переконує, що в такому разі структура матиме більше повноважень. Зокрема, присвоюватиме розряди спортсменам, встановлюватиме тренерські категорії і матиме можливість створювати філії у районах. Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» буде правонаступником всіх майнових і немайнових прав та обов’язків Центру інвалідного спорту Волині. Керівництво та кількість працівників не зміниться.
 

Про перейменування Центру інвалідного спорту Волині

Волинська обласна рада - ШОСТЕ СКЛИКАННЯ                                                                                  Рішення від 04.05.2012 №11/37  м. Луцьк


Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 17 Закону України “Про фізичну культуру і спорт”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.2011 № 766 “Деякі питання центрів з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”, рішення обласної ради від 11.06.2004 № 11/20 “Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”, зі змінами, внесенеми рішенням обласної ради від 13.05.2011 № 4/46, рішення постійної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму від 12.04. 2012 № 12 /3, обласна рада

ВИРІШИЛА:
 1. Перейменувати Центр інвалідного спорту Волині у Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”.
 2. Встановити, що Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” є правонаступником всіх майнових і немайнових прав та обов’язків  Центру інвалідного спорту Волині.
 3. Начальнику Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” Гащину В.Д. розробити та  подати на затвердження голові обласної ради Войтовичу В.І. Положення про Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”.
 4. Пункт 2 розділу V. Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Переліку бюджетних установ, які підпорядковані головним управлінням, управлінням облдержадміністрації на праві оперативного управління, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради        від 04.11.2011 № 7/38, викласти у новій редакції:
  “2. Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області виконавчого апарату обласної ради та  постійну комісію обласної ради з питань  молодіжної політики,  спорту та туризму.

Голова ради                           В.І. Войтович
Дата оприлюднення:
                         08.05.2012

 

 
 
Яндекс.Метрика
Оперативна розробка вебсайтів
 

Make a free website with Yola